อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งในการเดินท่อและชิ้นส่วนในระบบไฮดรอลิกจากผู้ผลิตรายเดียวด้วยประสบการณ์มากกว่า 50 ปี สเต๊าฟ์ได้คิดค้นพัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งในการเดินท่อและชิ้นส่วนในระบบไฮดรอลิกเพื่อตอบสนองความต้องการของวิศวกรเครื่องกลและวิศวกรประจำโรงงานรวมถึงช่างซ่อมบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ของสเต๊าฟ์ ณ ปัจจุบันมีมากถึง 33,000 รายการสำหรับอุปกรณ์มาตราฐาน และทางสเต๊าฟ์ยังได้มีการร่วมคิดค้นพัฒนาและผลิต ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และอะไหล่อีกหลายชนิดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีรูปแบบการใช้งานฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของสเต๊าฟ์ได้ผ่านการทดสอบในรูปแบบการใช้งานที่เกี่ยวข้องภายใต้กฏเกณฑ์การทดสอบที่มีผลบังคับใช้และรับรองตามมาตราฐานสากล รวมถึงการทดสอบที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้รับรองควบคุมคุณภาพภายในองค์กร

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์หลายชนิดของสเต๊าฟ์ยังได้รับใบรับรองและอนุมัติให้นำไปใช้โดยสถาบันองค์กร และหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในเชิงของคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของสเต๊าฟ์นั้นได้ถูกผลิตขึ้น จัดจำหน่าย และให้บริการผ่านทางบริษัทของตนเองที่ตั้งอยู่ใน 18 ประเทศ  รวมถึงผ่านผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วทุกมุมโลกเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและให้บริการควบคู่ไปพร้อมกับปริมาณสินค้าในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลประโยชน์และข้อได้เปรียบในการเลือกใช้บริการสเต๊าฟ์:

▪ การจัดซื้อจากผู้ผลิตรายเดียว
▪ คำปรึกษาในการใช้งานทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ
▪ ลูกค้าสามารถสั่งผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ อะไหล่ พร้อมขอคำปรึกษาในงานวางระบบ
  ตามความต้องการเฉพาะเจาะจงของลูกค้า
▪ การเฝ้าดูติดตามคุณภาพเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในแต่ละผลิตภัณฑ์
▪ การบริหารจัดเก็บสต็อกแบบถาวรสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
▪ การยกระดับการบริหารจัดการคำสั่งซื้อสินค้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์
▪ คลังสินค้าที่ตั้งอยู่อย่างแพร่หลายทุกๆที่ทั่วมุมโลก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ผลิตภัณฑ์และบริการของสเต๊าฟ์ดังต่อไปนี้พร้อมตอบสนองความต้องการของท่านโดยผ่านทีมงานสเต๊าฟ์สาขาต่างๆและผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมทุกๆที่ทั่วโลกSTAUFF อุปกรณ์ยึดท่อ

อุปกรณ์ยึดท่อ เพื่อรองรับงานเดินระบบท่อ สายน้ำมัน สายเคเบิ้ล และวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องมีการยึดจับในการติดตั้ง

▪ แคลมป์แบบมาตราฐาน
  แบบรองรับการใช้งานหนัก  
  แบบงานเดินท่อคู่ ตามมาตราฐาน
  DIN 3015-1/2/3
▪ แคลมป์ประเภท ACT
  ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีป้องกันสนิม
  ที่ถูกพัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับงานเ
  ดินระบบท่อในงานอุตส
  หากรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
▪ แคลมป์ขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบา
▪ แคลมป์สำหรับงานก่อสร้าง
▪ แคลมป์แบบคานเหล็ก
  และแบบเหล็กที่งอเป็นรูปตัวยู
▪ แคลมป์แบบเหล็กที่งอเป็นรูปตะขอเกี่ยว
▪ แคลมป์ที่ถูกออกแบบ
  เพื่อตอบสนองความต้องการของ
  ลูกค้า ที่เป็นแบบเฉพาะเจาะจง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

STAUFF
หัวข้อต่อทดสอบ
ระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ที่ใช้การต่อพ่วงเพื่อวัดแรงดันในะบบเพื่อไม่ให้เกินการรั่วไหล รวมถึงใช้ในการ
ระบายและเก็บของเหลวในระบบส่งกำลังแบบไฮดรอลิก

▪ หัวข้อต่อแบบเกลียวตัวผู้
▪ หัวข้อต่อที่ใช้ในการต่อเข้ากับสายน้ำมัน
  ตามมาตราฐาน  
  (ISO/DIN/JIC/ORFS)
▪ หัวข้อต่อที่มีฝากั้นป้องกัน
  การั่วซึมขณะติดตั้ง
▪ สายต่อทดสอบระหว่าง
  หัวข้อต่อและ
  อุปกรณ์วัดทดสอบ
▪ ข้อต่อตัวแปลงและข้อต่อ
  ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับ
  ระบบท่อแบบถาวร
▪ ข้อต่อสำหรับต่อเข้ากับเกจวัดแรงดันและ
  อุปกรณ์เสริมอื่นเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเทคโนโลยีการกรอง

ชุดไส้กรองและระบบการกรองเพื่อใช้ในการติดตั้งสำหรับกรองน้ำมันและสารหล่อลื่นในระบบไฮดรอลิกแบบเต็มรูปแบบหรือในแค่บางส่วน

▪ อะไหล่ไส้กรอง
▪ ชุดไส้กรองแรงดันสูง
▪ ชุดไส้กรองแรงดันปานกลาง
▪ ชุดไส้กรองฝั่งขากลับ
▪ ชุดไส้กรองในระบบ
▪ ชุดไส้กรองแบบหมุนถอดเปลี่ยนได้
▪ ชุดกรองแบบในระบบปิด/
  แบบติดตั้งเสริมจากระบบเปิดหลัก
▪ ชุดกรองแบบเคลื่อนย้ายได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


เครื่องมือตรวจสอบ
ระบบไฮดรอลิก

เครื่องมือวัดแบบแอนะล็อกและดิจิทัลเพื่อใช้ในการวัดค่าต่างๆที่สำคัญในระบบไฮดรอลิกในงานเคลื่อนที่และติดตั้งถาวรในอุตสาหกรรม

▪ เกจวัดแรงดันชนิดบูร์ดอง
▪ เกจวัดแรงดันแบบดิจิทัล
▪ ชุดเกจวัดแรงดัน
▪ ชุดตรวจสอบระบบไฮดรอลิก
  (ใช้ในการวัดค่าแรงดัน, อุณหภูมิ,
  อัตราการไหล และ อัตราความเร็วรอบ)
▪ เครื่องตรวจวัดค่าปริมาณ
  สิ่งปนเปื้อนในน้ำมันไฮดรอลิก
▪ เซ็นเซอร์ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันไฮดรอลิก
▪ เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ส่งสัญญาณอื่นๆ
  (อาทิ เช่น ค่าระดับน้ำมัน ค่าแรงดัน
  ค่าอุณหภูมิ และค่าอัตราการไหล)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อุปกรณ์เสริมใน
ระบบไฮดรอลิก

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการสร้างถังเก็บน้ำมัน ชุดกำเนิดพลังและชุดเกียร์ของระบบไฮดรอลิกแบบเคลื่อนย้ายได้และแบบติดตั้งถาวรในอุตสาหกรรม

▪ มาตรวัดระดับและ
  มาตรแสดงสถานะ
  อุณหภูมิ ของน้ำมันไฮดรอลิก
▪ กรองอากาศสำหรับ
  สำหรับติดตั้งกับถังเก็บน้ำมัน
▪ กรองอากาศขนาดใหญ่
▪ สารดูดซับความชื้นจาก
  การควบแน่นของ อากาศภายในถังน้ำมัน
▪ ไส้กรองฝั่งขากลับ
▪ ข้อต่อพลาสติกสำหรับต่อกับ
  ท่อฝั่งขาเข้าถังเก็บน้ำมัน
▪ ชุดทำความสะอาดท่อและ
  สายน้ำมันในระบบไฮดรอลิก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


วาล์ว

บอลวาล์วแบบเปิด-ปิดด้วยมือและวาล์วสำหรับควบคุมอัตราการไหลเพื่อใช้ในการเพิ่มและลดปริมาณของเหลวในระบบไฮดรอลิกแบบเคลื่อนย้ายได้และแบบติดตั้งถาวรในอุตสาหกรรม

▪ บอลวาล์วสองทาง
▪ บอลวาล์วหลายทาง
▪ อุปกรณ์เสริมสำหรับบอลวาล์ว
▪ วาล์วปรับอัตราการไหล
▪ วาล์วปรับอัตราการไหลพร้อม
  กลไลป้องกันการไหลย้อนกลับ
▪ วาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับ
▪ วาล์วตัดตอนพร้อมหัวข้อต่อ
  เดี่ยวและห้วข้อต่อหลายทาง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


อุปกรณ์ข้อต่อท่อ

ข้อต่อท่อและอุปกรณ์เสริมอื่นๆทำจาก
เหล็กกล้าคาร์บอนตามมาตราฐาน
ISO 8434-1 / DIN 2353

▪ ข้อต่อแหวนกัด 24°
▪ ข้อต่อแบบเรียว 24° พร้อมโอริง
▪ ข้อต่อแบบเชื่อม 24° พร้อมโอริง
▪ ข้อต่อแบบหัวแฟลร์ 37°
▪ เครื่องขึ้นรูปท่อ STAUFF Form 
▪ วาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับและ
  วาล์วปรับเปลี่ยนทิศทางการไหล
▪ เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับประ
  กอบข้อต่อเข้ากับท่อ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


หน้าแปลน

หน้าแปลนแบบ SAE ที่ครอบคลุมทุกการใช้งานทั้งแบบแรงดันมาตราฐาน และแบบแรงดันสูง และแบบเกียร์ปั๊ม

▪ หน้าแปลนแบบ SAE ตามาตราฐาน
  SAE J 518 C และ/หรือ ISO 6162-1/2
▪ หน้าแปลนแบบเกียร์ปั๊มตามมาตราฐาน
  ของประเทศเยอรมันและอิตาลี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ข้อต่อสวมเร็ว

ข้อต่อสวมเร็วตามมาตราฐานในหลายอุตสาหกรรมเพื่อใช้เชื่อมต่อและปลดออกด้วยมือสำหรับระบบไฮดรอลิก

▪ ข้อต่อสวมเร็วแบบกดเพื่อเชื่อมต่อ
▪ ข้อต่อสวมเร็วแบบหมุนเกลียวเพื่อเชื่อมต่อ
▪ ข้อต่อสวมเร็วแบบหลายรูปแบบในจุดเชื่อมต่อเดียว

ข้อต่อสายไฮดรอลิก

ข้อต่อแบบสอดเข้าและปลอกสำหรับย้ำสายไฮดรอลิกทุกประเภทสำหรับใช้งานทั่วไปในระบบไฮดรอลิก

▪ ECOVOS ข้อต่อสายไฮดรอลิกผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน
▪ ECOVOS+ อุปกรณ์เสริมที่ป้องกันการเชื่อมต่อระหว่างสายไฮดรอลิกและข้อต่อไม่ให้หลุดออกจากกัน
▪ ECOVOS VA ข้อต่อสายไฮดรอลิกผลิตจากสแตนเลส
▪ MULTIVOS ข้อต่อสายไฮดรอลิกสำหรับแรงดันสูงผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน
▪ POWERVOS ข้อต่อสายไฮดรอลิกสำหรับแรงดันสูงและงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุด
▪ ข้อต่อสายไฮดรอลิกผลิตจากเหล็ก


ติดต่อสเต๊าฟ์

กรุณาติดต่อ บริษัท สเต๊าฟ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ทางโทรศัพท์ในเวลาทำงาน
08:30-17:30 วันจันทร์-ศุกร์

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

โทรศัพท์: +66 (0) 2 721 7323 ถึง 24 

ท่านสามารถส่งข้อความรายละเอียดเพื่อการติดต่อกลับได้ที่:

บริษัท สเต๊าฟ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 10 ซอยอ่อนนุช 74/4
แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250 ประเทศไทย

Address Map

โทรสาร: + 66 (0) 2 721 7335
อีเมล์: sales@stauff.co.th

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stauff.com 


กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นในช่องที่มีเครื่องหมาย*
มิฉะนั้นข้อความที่ท่านต้องการติดต่ออาจไม่ถูกส่งถึง
ผู้รับ ด้วยความเคารพนับถือ


เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์

Privacy Settings
We use cookies on this website. These include cookies that are technically necessary for the operation of the site. In addition, we would like to measure the use of our website - provided your consent is given. Your consent is voluntary and can be withdrawn at any time. You can find more information in our privacy policy.Legal note

We use cookies for basic functionality. Your cookie settings are saved using a cookie, for example.
We use Google Analytcs to measure how our website is used. Google Analytics might set the following cookies: __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz, and __utmv.
Save
Cookie Preferences