อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งในการเดินท่อและชิ้นส่วนในระบบไฮดรอลิกจากผู้ผลิตรายเดียวด้วยประสบการณ์มากกว่า 50 ปี สเต๊าฟ์ได้คิดค้นพัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งในการเดินท่อและชิ้นส่วนในระบบไฮดรอลิกเพื่อตอบสนองความต้องการของวิศวกรเครื่องกลและวิศวกรประจำโรงงานรวมถึงช่างซ่อมบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ของสเต๊าฟ์ ณ ปัจจุบันมีมากถึง 33,000 รายการสำหรับอุปกรณ์มาตราฐาน และทางสเต๊าฟ์ยังได้มีการร่วมคิดค้นพัฒนาและผลิต ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และอะไหล่อีกหลายชนิดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีรูปแบบการใช้งานฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของสเต๊าฟ์ได้ผ่านการทดสอบในรูปแบบการใช้งานที่เกี่ยวข้องภายใต้กฏเกณฑ์การทดสอบที่มีผลบังคับใช้และรับรองตามมาตราฐานสากล รวมถึงการทดสอบที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้รับรองควบคุมคุณภาพภายในองค์กร

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์หลายชนิดของสเต๊าฟ์ยังได้รับใบรับรองและอนุมัติให้นำไปใช้โดยสถาบันองค์กร และหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในเชิงของคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของสเต๊าฟ์นั้นได้ถูกผลิตขึ้น จัดจำหน่าย และให้บริการผ่านทางบริษัทของตนเองที่ตั้งอยู่ใน 18 ประเทศ  รวมถึงผ่านผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วทุกมุมโลกเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและให้บริการควบคู่ไปพร้อมกับปริมาณสินค้าในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลประโยชน์และข้อได้เปรียบในการเลือกใช้บริการสเต๊าฟ์:

▪ การจัดซื้อจากผู้ผลิตรายเดียว
▪ คำปรึกษาในการใช้งานทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ
▪ ลูกค้าสามารถสั่งผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ อะไหล่ พร้อมขอคำปรึกษาในงานวางระบบ
  ตามความต้องการเฉพาะเจาะจงของลูกค้า
▪ การเฝ้าดูติดตามคุณภาพเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในแต่ละผลิตภัณฑ์
▪ การบริหารจัดเก็บสต็อกแบบถาวรสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
▪ การยกระดับการบริหารจัดการคำสั่งซื้อสินค้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์
▪ คลังสินค้าที่ตั้งอยู่อย่างแพร่หลายทุกๆที่ทั่วมุมโลก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ผลิตภัณฑ์และบริการของสเต๊าฟ์ดังต่อไปนี้พร้อมตอบสนองความต้องการของท่านโดยผ่านทีมงานสเต๊าฟ์สาขาต่างๆและผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมทุกๆที่ทั่วโลกSTAUFF อุปกรณ์ยึดท่อ

อุปกรณ์ยึดท่อ เพื่อรองรับงานเดินระบบท่อ สายน้ำมัน สายเคเบิ้ล และวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องมีการยึดจับในการติดตั้ง

▪ แคลมป์แบบมาตราฐาน
  แบบรองรับการใช้งานหนัก  
  แบบงานเดินท่อคู่ ตามมาตราฐาน
  DIN 3015-1/2/3
▪ แคลมป์ประเภท ACT
  ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีป้องกันสนิม
  ที่ถูกพัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับงานเ
  ดินระบบท่อในงานอุตส
  หากรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
▪ แคลมป์ขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบา
▪ แคลมป์สำหรับงานก่อสร้าง
▪ แคลมป์แบบคานเหล็ก
  และแบบเหล็กที่งอเป็นรูปตัวยู
▪ แคลมป์แบบเหล็กที่งอเป็นรูปตะขอเกี่ยว
▪ แคลมป์ที่ถูกออกแบบ
  เพื่อตอบสนองความต้องการของ
  ลูกค้า ที่เป็นแบบเฉพาะเจาะจง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

STAUFF
หัวข้อต่อทดสอบ
ระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ที่ใช้การต่อพ่วงเพื่อวัดแรงดันในะบบเพื่อไม่ให้เกินการรั่วไหล รวมถึงใช้ในการ
ระบายและเก็บของเหลวในระบบส่งกำลังแบบไฮดรอลิก

▪ หัวข้อต่อแบบเกลียวตัวผู้
▪ หัวข้อต่อที่ใช้ในการต่อเข้ากับสายน้ำมัน
  ตามมาตราฐาน  
  (ISO/DIN/JIC/ORFS)
▪ หัวข้อต่อที่มีฝากั้นป้องกัน
  การั่วซึมขณะติดตั้ง
▪ สายต่อทดสอบระหว่าง
  หัวข้อต่อและ
  อุปกรณ์วัดทดสอบ
▪ ข้อต่อตัวแปลงและข้อต่อ
  ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับ
  ระบบท่อแบบถาวร
▪ ข้อต่อสำหรับต่อเข้ากับเกจวัดแรงดันและ
  อุปกรณ์เสริมอื่นเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเทคโนโลยีการกรอง

ชุดไส้กรองและระบบการกรองเพื่อใช้ในการติดตั้งสำหรับกรองน้ำมันและสารหล่อลื่นในระบบไฮดรอลิกแบบเต็มรูปแบบหรือในแค่บางส่วน

▪ อะไหล่ไส้กรอง
▪ ชุดไส้กรองแรงดันสูง
▪ ชุดไส้กรองแรงดันปานกลาง
▪ ชุดไส้กรองฝั่งขากลับ
▪ ชุดไส้กรองในระบบ
▪ ชุดไส้กรองแบบหมุนถอดเปลี่ยนได้
▪ ชุดกรองแบบในระบบปิด/
  แบบติดตั้งเสริมจากระบบเปิดหลัก
▪ ชุดกรองแบบเคลื่อนย้ายได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


เครื่องมือตรวจสอบ
ระบบไฮดรอลิก

เครื่องมือวัดแบบแอนะล็อกและดิจิทัลเพื่อใช้ในการวัดค่าต่างๆที่สำคัญในระบบไฮดรอลิกในงานเคลื่อนที่และติดตั้งถาวรในอุตสาหกรรม

▪ เกจวัดแรงดันชนิดบูร์ดอง
▪ เกจวัดแรงดันแบบดิจิทัล
▪ ชุดเกจวัดแรงดัน
▪ ชุดตรวจสอบระบบไฮดรอลิก
  (ใช้ในการวัดค่าแรงดัน, อุณหภูมิ,
  อัตราการไหล และ อัตราความเร็วรอบ)
▪ เครื่องตรวจวัดค่าปริมาณ
  สิ่งปนเปื้อนในน้ำมันไฮดรอลิก
▪ เซ็นเซอร์ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันไฮดรอลิก
▪ เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ส่งสัญญาณอื่นๆ
  (อาทิ เช่น ค่าระดับน้ำมัน ค่าแรงดัน
  ค่าอุณหภูมิ และค่าอัตราการไหล)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อุปกรณ์เสริมใน
ระบบไฮดรอลิก

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการสร้างถังเก็บน้ำมัน ชุดกำเนิดพลังและชุดเกียร์ของระบบไฮดรอลิกแบบเคลื่อนย้ายได้และแบบติดตั้งถาวรในอุตสาหกรรม

▪ มาตรวัดระดับและ
  มาตรแสดงสถานะ
  อุณหภูมิ ของน้ำมันไฮดรอลิก
▪ กรองอากาศสำหรับ
  สำหรับติดตั้งกับถังเก็บน้ำมัน
▪ กรองอากาศขนาดใหญ่
▪ สารดูดซับความชื้นจาก
  การควบแน่นของ อากาศภายในถังน้ำมัน
▪ ไส้กรองฝั่งขากลับ
▪ ข้อต่อพลาสติกสำหรับต่อกับ
  ท่อฝั่งขาเข้าถังเก็บน้ำมัน
▪ ชุดทำความสะอาดท่อและ
  สายน้ำมันในระบบไฮดรอลิก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


วาล์ว

บอลวาล์วแบบเปิด-ปิดด้วยมือและวาล์วสำหรับควบคุมอัตราการไหลเพื่อใช้ในการเพิ่มและลดปริมาณของเหลวในระบบไฮดรอลิกแบบเคลื่อนย้ายได้และแบบติดตั้งถาวรในอุตสาหกรรม

▪ บอลวาล์วสองทาง
▪ บอลวาล์วหลายทาง
▪ อุปกรณ์เสริมสำหรับบอลวาล์ว
▪ วาล์วปรับอัตราการไหล
▪ วาล์วปรับอัตราการไหลพร้อม
  กลไลป้องกันการไหลย้อนกลับ
▪ วาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับ
▪ วาล์วตัดตอนพร้อมหัวข้อต่อ
  เดี่ยวและห้วข้อต่อหลายทาง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


อุปกรณ์ข้อต่อท่อ

ข้อต่อท่อและอุปกรณ์เสริมอื่นๆทำจาก
เหล็กกล้าคาร์บอนตามมาตราฐาน
ISO 8434-1 / DIN 2353

▪ ข้อต่อแหวนกัด 24°
▪ ข้อต่อแบบเรียว 24° พร้อมโอริง
▪ ข้อต่อแบบเชื่อม 24° พร้อมโอริง
▪ ข้อต่อแบบหัวแฟลร์ 37°
▪ เครื่องขึ้นรูปท่อ STAUFF Form 
▪ วาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับและ
  วาล์วปรับเปลี่ยนทิศทางการไหล
▪ เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับประ
  กอบข้อต่อเข้ากับท่อ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


หน้าแปลน

หน้าแปลนแบบ SAE ที่ครอบคลุมทุกการใช้งานทั้งแบบแรงดันมาตราฐาน และแบบแรงดันสูง และแบบเกียร์ปั๊ม

▪ หน้าแปลนแบบ SAE ตามาตราฐาน
  SAE J 518 C และ/หรือ ISO 6162-1/2
▪ หน้าแปลนแบบเกียร์ปั๊มตามมาตราฐาน
  ของประเทศเยอรมันและอิตาลี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ข้อต่อสวมเร็ว

ข้อต่อสวมเร็วตามมาตราฐานในหลายอุตสาหกรรมเพื่อใช้เชื่อมต่อและปลดออกด้วยมือสำหรับระบบไฮดรอลิก

▪ ข้อต่อสวมเร็วแบบกดเพื่อเชื่อมต่อ
▪ ข้อต่อสวมเร็วแบบหมุนเกลียวเพื่อเชื่อมต่อ
▪ ข้อต่อสวมเร็วแบบหลายรูปแบบในจุดเชื่อมต่อเดียว

ข้อต่อสายไฮดรอลิก

ข้อต่อแบบสอดเข้าและปลอกสำหรับย้ำสายไฮดรอลิกทุกประเภทสำหรับใช้งานทั่วไปในระบบไฮดรอลิก

▪ ECOVOS ข้อต่อสายไฮดรอลิกผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน
▪ ECOVOS+ อุปกรณ์เสริมที่ป้องกันการเชื่อมต่อระหว่างสายไฮดรอลิกและข้อต่อไม่ให้หลุดออกจากกัน
▪ ECOVOS VA ข้อต่อสายไฮดรอลิกผลิตจากสแตนเลส
▪ MULTIVOS ข้อต่อสายไฮดรอลิกสำหรับแรงดันสูงผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน
▪ POWERVOS ข้อต่อสายไฮดรอลิกสำหรับแรงดันสูงและงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุด
▪ ข้อต่อสายไฮดรอลิกผลิตจากเหล็ก


ติดต่อสเต๊าฟ์
CAPTCHA Refresh

ติดต่อสเต๊าฟ์

กรุณาติดต่อ บริษัท สเต๊าฟ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ทางโทรศัพท์ในเวลาทำงาน
08:30-17:30 วันจันทร์-ศุกร์

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

โทรศัพท์: +66 (0) 2 721 7323 ถึง 24 

ท่านสามารถส่งข้อความรายละเอียดเพื่อการติดต่อกลับได้ที่:

บริษัท สเต๊าฟ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 10 ซอยอ่อนนุช 74/4
แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250 ประเทศไทย

Address Map

โทรสาร: + 66 (0) 2 721 7335
อีเมล์: sales@stauff.co.th

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stauff.com 


กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นในช่องที่มีเครื่องหมาย*
มิฉะนั้นข้อความที่ท่านต้องการติดต่ออาจไม่ถูกส่งถึง
ผู้รับ ด้วยความเคารพนับถือ


เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์